Persondatapolitik:

Behandling af dine personoplysninger – samtykke

Fremover vil alle klienter hos Naturlig ro v/ Linda van Hauen blive bedt om at give tilladelse til indsamling og behandling af personoplysninger omfattende følgende typer:

  • Navn
  • Bopæl
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Køn
  • Alder
  • Evt. sygdomme og andre helbreds oplysninger
  • Andre personlige oplysninger der måtte komme frem under samtalen
  • Journal over dit personlige forløb i Naturlig ro

Oplysningerne er kun tilgængelige for Linda van Hauen, er underlagt tavshedspligt og kan på ingen måde tænkes videregivet til 3. part

Oplysningerne opbevares elektronisk hos Easyme (Easyme.dk) samt journal notater i papirudgave.

Betalinger gennem: Stripe eller Mobilpay

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at se en kopi af din journal. Du skal blot sende mig en mail herom. Kopien afleveres personligt, sendes med Post Nord eller gennem sikker mail.

Du har endvidere ret til at klage til Datatilsynet, hvis du oplever, at din data misbruges.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte Naturlig ro v/ Linda van Hauen på e-mail: livh@naturligro.dk.

 

Destruktion af journal efter endt behandling

Journalen vil blive destrueret senest 6 mdr. efter endt behandling.

Brud på databehandling
Ved opdagelse af databrud videregives oplysninger om dette inden for 72 timer til Datatilsynet med informationer om hvem, hvad og hvordan det er sket.